ATELIER RESTAUROVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

KOMOŘANSKÁ 87/13, PRAHA 4 - MODŘANY, 143 00
E-MAIL:licence Ministerstva kultury ČR Sylva Antony Čekalová Michal Raušer

Nostický palác - kachlová kamna místnost č. 122


Práce probíhaly pod vedením restaurátorky Evy Symonové

 

Stav kamen před restaurátorskými zásahy - postup rozebírání

Vrchní ozdobný kachel, stav před restaurováním

Vrchní ozdobný kachel po dokončení restaurování

Stav kamen po dokončení všech restaurátorských zásahů