ATELIER RESTAUROVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

KOMOŘANSKÁ 87/13, PRAHA 4 - MODŘANY, 143 00
E-MAIL:licence Ministerstva kultury ČR Sylva Antony Čekalová Michal Raušer

Státní hrad Křivoklát - kachlová kamna osazená v ložnici správce objektu.


Práce probíhaly pod vedením restaurátorky Evy Symonové

 

Kachlová kamna před rozborem a restaurátorskými zásahy.

Kamna po dokončení všech restaurátorských zásahů a kamnářské rekonstrukci.

Topný štít kamen po dokončení všech restaurátorských zásahů a kamnářské rekonstrukci.