ATELIER RESTAUROVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

KOMOŘANSKÁ 87/13, PRAHA 4 - MODŘANY, 143 00
E-MAIL:licence Ministerstva kultury ČR Sylva Antony Čekalová Michal Raušer

Pražský hrad, Starý královský palác, Stará sněmovna


Chcete-li si prohlédnout větší fotografie, klikněte na obrázek.

 

Kamna před restaurováním.

Kamna po restaurování.

 

Na kachlích v řadě nad římsou byly nalezey podpisy výrobců kamen i datace r. 1836.


 
 

Fiály v horní části kamen byly uvolněné.

Horní listové ozdiby byly částečně odpadané, některé rozlomené.

 

Při minulé opravě byly připevněny sádrou, která přesahovala glazuru.

Měkká sádra posloužila rovněž k upevnění fiál na kamna při minulé opravě. Při snímání uvolněných fiál bylo patrné i jejich původní osazení na kamnářskou hlínu.

 

Vrcholová kytka a odlomené listové ozdoby fiál před čištěním.

 

Jedna z listových ozdob byla v minulosti nepřesně slepena zežloutlým a přes glazutu přeteklým lepidlem.

Zlomky po očištění.Lepidlo muselo být odstraněno pomocí skalpelů a opakovaného zahřívání ve vodní lázni.

Stav po domodelování chybějících částí, barevné retuši a zaleštění.

 

Sejmuté fiály po restaurování.

 

Vrcholová kytka před restaurováním.Odlámané části byly nahrubo dotvarovány sádrou.

Kytka p sejmutí a očištění jednotlivých částí.

Kytka po restaurování.

 

Část vrcholové kytky v průběhu restaurování. Otlučená místa byla vymodelována z jemné hlíny.

Poté byla vytvořena lukoprenová forma.

S její pomocí byla doplněna chybějící místa u obou zrcadlových částí kytky.

 

POškození krabů v horní části kamen.

Snímání lukoprenových forem.

 

Postup formování listových ozdob.


 

Listové ozdoby byly otlučené, na fotografii zcela chybí pracvá část.

Stav po doplnění chybějících částí.

Stav listové ozdoby po barevné retuši.

 

Jedna ozdoba chyběla zcela.

Byla nově vytvořena z tvrzené sádry a připevněna pomocí nerezových trnů.

Nově doplněná ozdoba po barevné retuši.

 

Zadní strana kamen, záklop topeniště před restaurováním.

Stav po restaurování. Rozlomené kachle byly vylmuty,slepeny a zajištěny.

 

Do bočnic základny byly při elektrifikaci kamen během jejich minulé úpravy vloženy mřížky. Stav před restaurováním.

Stav po restaurování.

 

Sedřená glazura na vertikální liště.

Stav po domodelování a barevné retuši.

 

Některé praskliny byly v lomu posunuté, nevykazovaly však žádné známky dalšího rozestupování.

Praskliny byly tedy restaurovány ve stávající poloze, takže posun je i po barevné retuši z určitého úhlu patrný. Stav po restaurování.

 

Zadní část kamen před restaurováním. Kachle byly při stavbě záměrně roztažené, takže vznikyly široké spáry, vyplněné v místě římsy režnou keramickou deskou.

Zadní strana kamen po resturování. Spáry byly retušovány spárováním bez tvarového doplnění reliéfu, který by neměl logickou návaznost, vzhledem k tomu, že kachle nechybí, pouze jsou roztažené.

 

Světle glazované vertikální lišty byly otlučené, tvarově nepřesně přetmelené sádrou. Stejně byla retušována místa po stažení kamen železnými obručemi.

Sádrové přetmelení bylo naneseno na neočištěnou keramiku. Patrné jsou stopy hlíny po jeho sejmutí.

Stav po restaurování.

 

Středová část kamen po očištění a domodelování míst která byla pribroušena pro stažení kamen obručemi.

Středová část kamen po restaurování.

 

Základna kamen. Znečištění rozteklými nalepenými žvýkačkami.

Základna kamen před restaurování.

Základna po restaurování.

 

Detail praskliny na základně kamen.

Detail praskliny po restaurování.

 

Základna kamen po restaurování.