ATELIER RESTAUROVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

KOMOŘANSKÁ 87/13, PRAHA 4 - MODŘANY, 143 00
E-MAIL:licence Ministerstva kultury ČR Sylva Antony Čekalová Michal Raušer

Barokní kachlová kamna v České kanceláři v Ludvíkově křídle Starého královského paláce na Pražském hradě.


Chcete-li si prohlédnout větší fotografie, klikněte na obrázek.

 

Kamna před restaurováním.

Kamna po restaurování a kamnářské rekonstrukci.

 

Pohled na zadní stranu kamen před restaurováním.

Některé kachle byly ve spárách rozestoupené a spárování vydrolené.

 

Většina kachlů, cca 90%, byla narušena prasklinami, část z nich byla rozlomena.


 

Na kachlích v horní části kamen bylo patrné pozdější kamnářské přemazání přes původní hliněné výmazy.

V některých spárách bylo dosud patrné jejich původní ztmavení sazemi.

 

Pod řady říms byly vloženy železné kované pruty.

Železné pruty po očištění a konzervaci.

 

Z důvodu rozestoupení kachlů, které vedlo k vypadnutí části rozlomeného kachle střední římsy a z důvodu narušení velkého počtu kachlů prasklinami, u nichž docházelo ve spodní části kamen k novému rozevírání a destrukci kachlů, bylo potřebné přistoupit k šetrnému rozebrání kamen. Snímání horní římsy.

Otisky prstů tehdejšího kamnáře v hliněné výplni pod kachli horní římsy.

 

K vyplnění spár mezi kachli posloužily i úlomky jiných barokních kachlů.


 

Postup rozebírání nástavcové části kamen.

Do soklové části kamen byla ve 20. století vložena elektrická topná tělesa. Kamna dosud slouží k vyhřívání prostor České kanceláře.

 

Topná tělesa byla do kamen vložena přikládacím otvorem, bez rozebrání kamen. V kamnech dosud bylo torzo původního železného koše, který chránil kachle před nárazem polen během přikládání. Bez rozebrání, s původními hliněnými výmazy, byly ponechány nepoškozené kachle spodní části kamen.

Nápis na čelním kachli základny

 

Lomy kachlů byly zaneseny sazemi, letitou nečistotou a zbytky hlíny.


 

Lepení rozlomených kachlů

 

Slepené spoje a praskliny byly ze zadní strany zajištěny keramickými žáruvzdornými plombami.


 

Petrifikace uvolněné glazury


 

Postup restaurátorských zásahů na jednom z rozlomených kachlů římsy.

Kachel po slepení zlomků.

 

Kachel po vyčištění, slepení, tvarovém doplnění a barevné retuši.

 

Kachel základny před restaurováním

a po restaurování.

 

Rozlomený rohový kachel před restaurováním

 

a po restaurování.

 

Kachel střední římsy, jehož část se uvolnila a vypadla z kamen.

Tento kachel byl již v minulosti opravován. Zlomky však byly sesazeny nepřesně.

 

Zlomky s pozůstatky lepidla po uvolnění předchozího spoje.

Zlomky po vyčištění lomů.

 

Všechny dochované zlomky kachle po vyčištění, připravené k novému slepení.

Kachel po slepení, domodelování a barevné retuši osazený opět na kamna.

 

U vázy kamen se nedochovala původní ozdoba. Byla vyrobena nová glazovaná replika podle ukončovací ozdoby totožné vázy z kamen v menší místnosti České kanceláře.

Váza po restaurování

 

Pro nalezení odpovídající barevnosti byly dělány zkušební výpaly vzorků glazury .

 

Po restaurování kachlů a výměně poškozených topných těles byla kamna opět kamnářsky sesazena.


  

Pohled dovnitř kamen po stavbě.

Kamna po kamnářské rekonstrukci. Spáry byly ztmaveny sazemi, jako tomu bylo při původní stavbě kamen.