ATELIER RESTAUROVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

KOMOŘANSKÁ 87/13, PRAHA 4 - MODŘANY, 143 00
E-MAIL:licence Ministerstva kultury ČR Sylva Antony Čekalová Michal Raušer

Státní zámek Hořovice - modrý salon


Práce probíhaly pod vedením restaurátorky Evy Symonové

 

Stav kamen před restaurováním a kamnářskou rekonstrukcí. Pro bližší náhledy prosím klikněte na fotografie.

Stav zadní strany kamen před restaurováním a kamnářskou rekonstrukcí.

Stav kamen po dokončení všech restaurátorských zásahů. Interier je dosud v rekonstrukci.

 

Stav kamen před restaurováním.

Stav kamen po dokončení všech restaurátorských zásahů.

 

Stav bočních stran kamen před restaurováním.

Stav bočních stran kamen před restaurováním.

Stav kamen po dokončení všech restaurátorských zásahů.

 

Stav kachlů a kovových prvků kamen před rozebráním.

Stav kovových prvků před restaurátorskými zásahy. Topná i popelníková dvířka byla zkorodovaná a přetřená vrstvou střísřenkového nátěru.

Stav kovových prvků po dokončení všech restaurátorských a konzervačních zásahů.

 

Asi 90% hladkých kachlů bylo poškozeno tak, že se po odstranění vnitřních hliněných výmazů rozpadlo na drobné střepy.

Třídění střepového materiálu - rekonstrukce hladkých kachlů.

 

Postup restaurátorských zásahů na hladkých kachlích - lepení.

Zadní jištění slepených kachlů žáruvzdornými plombami.

 

Postup restaurátorských zásahů na hladkých kachlích. Stav po vyhledání zlomků.

Skupina hladkých kachlů po slepení, doplnění a barevné retuši.

 

Postup restaurátorských zásahů na hladkých kachlích V. řady. Stav po vyhledání zlomků.

Kachle V. řady po slepení, doplnění a barevné retuši.

 

Postup restaurátorských zásahů na bočním kachli. Stav po vyhledání zlomků.

Stav kachle po slepení.

Stav po dokončení všech restaurátorských zásahů.

  

Razítka nalezená na zadní straně kachlů.

Že se jedná o různé výrobce, lze soudit také podle odlišností v technologickém zpracování kachlů a použitém materiálu.

 

Povrch režných kachlů je neglazovaný, opatřený pouze hlinkovým nátěrem. Tento způsob byl užíván, aby bylo možné kamna snadno přizpůsobit momentálnímu barevnému ladění interieru. Celkem jsme zaznamenali tři dochované vrstvy hlinkového nátěru: 1. okrová, 2. šedomodrá, 3. okrová. Ty byly v posledním období překryty silným nánosem bílé vápenné barvy. Restaurátorský průzkum 1. okrové vrstvy na světlém základním střepu.

Odkrytí zbytků původního hlinkového nátěru na režném sloupkovém kachli. Na fotografii je zachycena 2. vrstva šedomodrého odstínu, pravděpodobně užitá v době, kdy byly stěny místnosti zdobeny v modré barvě. Této barevnosti je na doporučení pracovníků památkové péče přizbůsobena i současná rekonstrukce.

 

Postup restaurátorských zásahů na bočním kachli horní římsy. Stav kachle před odstraněním nečistot.

Stav kachle po slepení a domodelování chybějících částí.

Stav po dokončení všech restaurátorských zásahů. Povrch kachle je opatřen hlinkovým nátěrem barevně odpovídajícím původnímu dochovanému odstínu.

 

Čelní kachel horní římsy. Stav před odstraněním nečistot.

Čelní kachel horní římsy po slepení a domodelování chybějících částí.

 

Kamnářská rekonstrukce.

Kamnářská rekonstrukce.


na začátek stránky