ATELIER RESTAUROVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

KOMOŘANSKÁ 87/13, PRAHA 4 - MODŘANY, 143 00
E-MAIL:licence Ministerstva kultury ČR Sylva Antony Čekalová Michal Raušer

Státní zámek Hořovice - hudební salon


Práce probíhaly pod vedením restaurátorky Evy Symonové

 

Stav kamen po dokončení všech restaurátorských zásahů.

 

Stav základny kamen před restaurátorskými zásahy.

Glazura kachlů základny byla v hranách silně poškozena až do hloubky keramického střepu.

 

Stav pravého rohu základny kamen před restaurátorskými zásahy.

Stav pravého rohu základny po restaurování, před závěrečným spárováním.

 

Stav levého rohu základny kamen před restaurátorskými zásahy.

Stav levého rohu základny po restaurování a závěrečném spárování.

 

Kachel pravé strany základny před restaurováním.

Kachel pravé strany základny v průběhu restaurování. Stav po vyčištění a částečném domodelování.

 

Kachel levé strany základny před restaurováním.

Kachel levé strany základny v průběhu restaurování. Stav po vyčištění a částečném domodelování.

 

Detail rozlomeného kachle střední římsy. Lomy jsou rozestoupené a zanesené mastnou černou nečistotou.

Kachel po restaurátorském zásahu. Restaurování probíhalo na místě bez rozebrání kamen, bylo tedy možné pouze vyčištění praskliny a její barevná retuš. Z tohoto důvodu zůstává patrný výškový posun v lomu kachle.

 

Detail hloubkového znečištění horní římsy. Část kachle zcela chyběla a v minulosti byla nahrazena úlomkem hladké obkladačky.

Horní římsa po dokončení restaurování. Kachel jsme vyčistili, chybějící část jsme plasticky domodelovali a barevně zaretušovali do odstínu okolní glazury.


na začátek stránky