ATELIER RESTAUROVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

KOMOŘANSKÁ 87/13, PRAHA 4 - MODŘANY, 143 00
E-MAIL:licence Ministerstva kultury ČR Sylva Antony Čekalová Michal Raušer

Státní zámek Hluboká - kachlová kamna inv.č.12389 I.patro


Práce probíhaly pod vedením restaurátorky Evy Symonové

 

Kachlová kamna - stav před rozborem a restaurátorskými zásahy.

Kachle byly rozlámané a v lomech rozestoupené.

Původní spárování bylo z větší části vydrolené. Patrné je poškození glazury v hranách kachlů.

Kamna po dokončení všech restaurátorských zásahů a kamnářské rekonstrukci.

Připravujeme podrobnější fotodokumentaci restaurátorských zásahů.