ATELIER RESTAUROVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

KOMOŘANSKÁ 87/13, PRAHA 4 - MODŘANY, 143 00
E-MAIL:licence Ministerstva kultury ČR Sylva Antony Čekalová Michal Raušer

Dvor Veliki Tabor, Chorvatsko - rekonstrukce renesančních kamen s tapetovým motivem z nalezeného střepového materiálu


Chcete-li si prohlédnout větší fotografie, klikněte na obrázek.

 

Zlomky vytříděné z nalezeného střepového materiálu.

Od kachle s tapetovým motivem byly rekonstruovány dva typy jen v detailech odlišné. Svědčí však o dvou použitých formách.

 

Některé zlomky k sobě náležející byly nalezeny na různých místech hradu v zemi a v zásypu kleneb.

Rozdílná míra oxidace glazury je na první pohled patrná.

 

Z dochovaných zlomků byly sejmuty formy a vytvořeny sádrové modely.

 

Z nich byl rekonstruován model původního vzhledu kachle.

Model připravený k formování.

 

Hliněná forma a model.

 

Postup restaurování na kachli římsy.

Kachel po tvarovém doplnění.

Barevná retuš byla provedena v odlišném odstínu zelené aby originál zůstal na první pohled patrný.

 

Postup restaurování kachel s tapetovým motivem.

Kachel po tvarovém doplnění.

Kachel po barevné retuši.

 

Předběžná rekonstrukce řady římsy a horních prořezávaných ozdob.

 

Jednotlivé řady rozložené před kamnářskou rekonstrukcí.

Stavba druhé řady kachlů.

Kamna před osazením střední římsy.

 

Stavba horní cylindrové části.

Po osazení horní římsy.

Kamna po kamnářské rekonstrukci před závěrečným spárováním.