ATELIER RESTAUROVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

KOMOŘANSKÁ 87/13, PRAHA 4 - MODŘANY, 143 00
E-MAIL:licence Ministerstva kultury ČR Sylva Antony Čekalová Michal Raušer

Dvor Veliki Tabor, Chorvatsko - rekonstrukce renesančních kamen z nalezeného střepového materiálu


Chcete-li si prohlédnout větší fotografie, klikněte na obrázek.

 

Nalezený střepový materiál ze kterého byly vytříděny fragmenty barevně glazovaných kamen s florálními motivy.


 

Část vytříděných zlomků těchto kamen.

Byly vytvořeny kresebné rekonstrukce původního vzhledu jednotlivých kachlů v měřítku 1:1.

Rekonstrukce průměru horní části kamen.

 

Vytříděné zlomky byly rozděleny do celků jednotlivých kachlů. Vodítkem byly vedle dekoru a barevnosti zlomků také síla střepu, jeho barevnost, míra zadýmení a stupeň vytavení glazury.

Na základě počtu zlomků, rozměrů nalezených kachlů,umístění kamnářských otvorů pro spojování kachlů, dimenzí prostor ve kterých kamna mohla původně stát i situování komínového sopouchu byla vytvořena kresebná rekonstrukce pravděpodobného původního tvaru kamen.

 

Postup rekonstrukce původního vzhledu kachle.

Cílem bylo vytvoření sádrového modelu, potřebného pro zhotovování hliněných forem.

 

Rekonstrukce kachle se středovou kalotou.

Hliněný model připravený pro zaformování do sádry.

 

Hliněné a sádrové modely a formy.

 

Postup vytváření hliněné formy ze sádrového modelu.

Rekonstrukce rohového kachle pomocí hliněné formy.

Dolévání žeber.

 

Kamna již nemají být funkční, proto byla pro doplnění rozsáhlých chybějících ploch zvolena mírně tvrzená alabastrová sádra.

Finální tvarové retuše.

 

Kachle po tvarovém doplnění chybějících částí.

Předběžná rekonstrukce horní římsy a řady nad střední římsou.

Předběžná rekonstrukce řady nad střední římsou a středových kachlů cylindrové části kamen.

 

Postup restaurování vysokého kachle s rostlinným motivem. Zlomky umístěné na skice kachle.

Kachel po doplnění nedochovaných částí.

Kachel po barevné retuši.

 

V případě těchto kamen byl zvolen odlišný restaurátorský přístup nežli u kamen s motivem sirén.

Nově doplněné části jsou na prní pohled patrné, pojednané v odlišném barevném odstínu. Vzhledem k leským i matným originálním fragmentům nebylo možné odlišení provést pouze absencí lesku.

 

Pro výrobu keramických replik nedochovaných kachlů byly vytvořeny nové modely a formy zvětšené o 10% smrštění při výpalu.

Z forem a modelů užitých pro restaurování byly vytvořeny lukoprenové otisky, ty byly po zvětšení opět zaformovány a použity pro výrobu replik.

Výroba keramických replik. Každá replika byla označena rokem výroby.

 

Výpal a předehřívání vysušených kachlů.

Repliky kachlů první řady cylindrové části kamen po prvním výpalu.

Rekonstrukce jednotlivých řad před stavbou kamen.

 

Založení první řady základny.

Stavba spodní části kamen.

Osazování prvního kachle střední římsy.

 

Stavba cylindrové části.

Kamna po kamnářské rekonstrukci před závěrečným spárováním.