ATELIER RESTAUROVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

KOMOŘANSKÁ 87/13, PRAHA 4 - MODŘANY, 143 00
E-MAIL:licence Ministerstva kultury ČR Sylva Antony Čekalová Michal Raušer

Dvor Veliki Tabor, Chorvatsko - renesanční kachlová kamna s motivem sirén


Pro fotografie ve větším rozlišení klikněte na obrázek.

 

Z celkového množství cca 3000 zlomků byly vytříděny fragmenty náležící kamnům s motivem sirén. Pomocí měření a překreslování dekoru nalezených zlomků byly vytvořeny kresby původní podoby kachlů v měřítku 1:1. Poté byly zlomky roztříděny podle výrazných znaků do jednotlivých kachlů.

Rozlomené kachle byly slepeny

a ze zadní strany zajištěny reversibilními žáruvzdornými plombami.

 

U těchto kamen byl nalezen dostatek zlomků aby bylo možné přesně rekonstruovat jejich reliéf.

Pomocí překrývání dekoru, jeho postupného otiskování do hliněných forem a doplňování byla vytvořena rekonstrukce jednoho celého kachle od každého typu.

 

Pomocí zrekonstruovaných kachlů byly vytvářeny hliněné formy s jejichž pomocí byly rekonstruovány ostatní kachle.

Tvarově zrekonstruované kachle základny.

 

Postup rekonstrukce keramické nožky. Dochované zlomky po očištění.

Postup vytváření hliněné formy - otiskávání dohované a dílem domodelované části.

Poté byla forma přenesena na druhou polovinu, kterou bylo třeba doplnit.

 

Kachle střední římsy v průběhu restaurování.

Vytváření chybějících žeber na zadní straně kachlů.

Kachle střední římsy a řady pod střední římsou po domodelování.

 

Postup restaurátorských zásahů na kachli střední římsy. Zlomky před restaurováním.

Zlomky umístěné v hliněné formě.

Kachel po restaurování.

 

Tři z kachlů druhé řady po doplnění chybějících částí.

Stav po barevné retuši. U těchto kamen byla zvolena varianta retuší, kdy se doplněné části co nejvíce blíží originálu.

 

Pro celkovou rekonstrukci kamen bylo potřeba vytvořit repliky chybějících kachlů. Sádrové formy pro jejich výrobu musely být zvětšeny o 10% smrštění keramické hmoty při výpalu.

Část replik po prvním výpalu.

Pro dosažení barevnosti a povrchového vzhledu glazur co nejvíce odpovídajícího originálům bylo páleno množství zkušebních vzorků.

 

Perforované kachle korony po prvním výpalu

Kachle po naglazování připravené na výpal.

Kachle po závěrečném výpalu.

 

Replika kachle s motivem sirény v průběhu glazování - po nanesení první vrstvy oxidu železitého.

Kachel po naglazování.

Těsně před vyjmutím z pece.

 

Originální glazura byla vybublaná, místy byla barevnost změněna redukčním prostředím při výpalu. Pro dosažení vzhledu co nejbližšího originálu byly repliky po vyjmutí z pece celé nebo jen lokálně redukovány v pilinách.

Hotový kachel.

 

Vyjímání kachle z pece.

Kachel po vytažení z pece a částečném ochlazení.

 

Rozložení kachlů před stavbou kamen.

Rozložené kachle střední římsy a řady pod ní.

Kachle byly osazeny na železném rámu.

 

Průběh kamnářské rekonstrukce.

Osazování kachlů horní cylindrové části kamen.

Kamna po kamnářské rekonstrukci a závěrečném spárování.