ATELIER RESTAUROVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

KOMOŘANSKÁ 87/13, PRAHA 4 - MODŘANY, 143 00
E-MAIL:licence Ministerstva kultury ČR Sylva Antony Čekalová Michal Raušer

NKP Hrad a zámek Bečov - kachlová kamna v Červeném salonku


Chcete-li si prohlédnout větší fotografie, klikněte na obrázek.

 

Stav kachlů před roztříděním střepového materiálu.

Vlivem dlouho trvající vlhkosti byla narušena soudržnost glazury se střepem.

Glazura se zvedala,

 

místy sprašovala v celých plochách. Povrch kachlů byl navíc silně znečištěn.

Odstraňování prachu z uvolněné glazury jemným štětcem

Tentýž kachel po očištění a nanesení petrifikačního roztoku. Místa, kde je glazura pozvedlá jsou tmavá.

 

Uvolněním glazury bylo postiženo cca 60% kachlů.

Postup petrifikace.

 

Příprava na lepení - kachle usazené v písku.

Slepené kachle

 

Z levého rohového kachle základny se dochovaly jen dva zlomky.

Nedochovaná část byla vytvořena z keramické hlíny, zvětšená o 10% z důvodu jejího smrštění při sušení a výpalu.

Po vypálení byla k originálu připevněna ze zadní strany keramickými žáruvzdornými plombami.

 

Povrch byl dotmelen do roviny s glazurou originálu.

Stav kachle po barevné retuši

 

Čelní kachel s motivem dívky s úlem a kotvou - stav před restaurováním

Stav po očištění, slepení a domodelování nedochované části reliéfu.

Stav po restaurování

 

Kachel horní římsy před restaurováním

Stav po očištění a domodelování nedochovaných částí

Stav po restaurování

 

Postup kamnářské rekonstrukce

Postup kamnářské rekonstrukce

Postup kamnářské rekonstrukce - pohled do vnitřního prostoru kamen

 

Kamna po dokončení kamnářské rekonstrukce a barevného spárování.