ATELIER RESTAUROVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

KOMOŘANSKÁ 87/13, PRAHA 4 - MODŘANY, 143 00
E-MAIL:licence Ministerstva kultury ČR Sylva Antony Čekalová Michal Raušer

Barokní usedlost Kotlářka, Praha - objekt je v soukromém vlastnictví


V objektu byla celkem nově osazena čtyři kachlová kamna. Mezi nimi i barokní kamna, jejichž nástavcový kachel byl nalezen při rekonstrukci objektu, jako jediný dochovaný z původních kamen. Tento kachel byl restaurován a ostatní kachle kamen byly vytvořeny nově jako keramické repliky podle analogie tvarově odpovídajících barokních kamen z Valče.

 

Nálezový stav jediného dochovaného kachle barokních kamen.

Dochované zlomky po vyčištění a zpevnění uvolněné glazury.

 

Kachel po slepení všech fragmentů.


 

Nedochované části byly nově vytvořeny v keramickém materiálu. Po přežahu byly nové části zkušebně přisazeny k originálu.

Poté glazovány a znovu vypáleny.

 

Modelování nedochované části z keramické dílny.

Kachel po restaurování.

 

Ostatní nedochované kachle byly vytvořeny jako keramické repliky.

Výpaly probíhaly v plynové peci.

 

Kamna po kamnářské rekonstrukci.

 


na začátek stránky